Algemene voorwaarden

Hondenschool Enjoy is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64022544. Praktijkspeuren in Twente en Neusspel zijn handelsmerken van Hondenschool Enjoy. Voor de geleverde diensten van al deze handelsmerken zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.Met het invullen en opsturen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Hondenschool Enjoy en de betaling van het lesgeld.

Reservering en betaling

 1. Bij alle aanmeldingen van lessen zijn de algemene voorwaarden van Hondenschool Enjoy! van toepassing.
 2. Het inschrijfformulier dient voorafgaand aan de eerste les volledig ingevuld en in bezit te zijn van Hondenschool Enjoy!
 3. Het lesgeld dient uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de les per bank voldaan te zijn of direct na afloop van de les contant en gepast voldaan te worden.

Leskaarten

 1. Leskaarten dienen voor de eerste les per bank of direct na afloop van de eerste les contant, in zijn geheel voldaan te zijn.
 2. Leskaarten zijn maximaal 4 maanden geldig, ingaande vanaf de eerste reservering. Restitutie van het lesgeld van een leskaart is niet mogelijk.

Annulering lessen

 1. Lessen kunnen tot 7 dagen voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd.
 2. Wanneer je een les afgezegd binnen 7 dagen voor aanvang van je les wordt tot 48 uur voor aanvang van de les 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
 3. Bij annuleren binnen 48 uur is restitutie niet meer mogelijk.
 4. Theorie - praktijklessen kunnen na reservering niet meer worden geannuleerd.
 5. Duo-lessen kunnen na reservering niet meer worden geannuleerd. Ruilen met een andere cursist is wel mogelijk.
 6. Annulering van een inschrijving voor een workshop of lezing is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de workshop of lezing. Betaalde gelden worden gerestitueerd met aftrek van € 15,- administratie kosten.
 7. Indien de cursist binnen 14 dagen voor aanvang van een workshop of lezing deze wilt annuleren is restitutie niet meer mogelijk.
 8. Afmelden van lessen kan alleen via email.

Instructeurscursus, groepsarrangementen of workshop op locatie

  1. Een reservering voor een groepsarrangement of workshop op locatie moet vier weken voor de aanvangsdatum bij ons binnen zijn.
  2. Annulering van een groepsarrangement of workshop kan tot uiterlijk 4 weken voor de aanvangsdatum. Betaald gelden worden gerestitueerd met aftrek van € 30,- administratie kosten.
  3. Indien een groepsarrangement of workshop op locatie binnen 4 weken voor aanvang van de workshop wordt geannuleerd is restitutie niet meer mogelijk.
  4. Het definitief aantal personen voor een groepsarrangement of workshop op locatie dient uiterlijk 4 weken voor de aanvangsdatum bij ons binnen te zijn.
  5. Een reservering voor een instructeurscursus, groepsarrangement of workshop op locatie is pas definitief na betaling van het totale bedrag.
  6. Na het voldoen van de betaling van de instructeurscursus is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. Bij annuleren tot 3 maanden voor aanvang van de instructeurscursus wordt 50% van het totale cursusgeld gerestitueerd. Bij annuleren tot 2 maand voor aanvang van de instructeurscursus wordt 75% van het totale cursusgeld gerestitueerd. Bij annuleren binnen 2 maanden voor aanvang van de instructeurscursus is restitutie niet meer mogelijk.
  7. Indien na een reservering voor een groepsarrangement of workshop op locatie minder mensen aanwezig blijken te zijn dan het aantal waarvoor is gereserveerd, blijft de opgegeven prijs voor het oorspronkelijke aantal opgegeven mensen gehandhaafd.
  8. Verstrekte logo's voor een workshop op locatie mogen alleen gebruikt worden voor de aankondiging van de workshop op de desbetreffende locatie op de afgesproken datum.
  9. Lesstof verkregen, van onze instructeurs, tijdens een instructeurscursus is alleen toegstaan om te gebruiken in eigen trainingen van de instructeur, die de cursus heeft gevolgd, aan zijn eigen klanten. Het is niet toegestaan de geleerde lesstof te doceren aan andere professionals of collega's of te gebruiken in andere instructeurcursussen of andere opleidingsvormen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 1. Elke cursist van Hondenschool Enjoy! dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten waarin ook de hond is opgenomen.
 2. Het deelnemen aan de lessen van Hondenschool Enjoy! geschiedt geheel op eigen risico van de cursist.
 3. De cursist is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond. Voor de toegebrachte schade door hond en/of cursist en/of bij de cursist behorende personen, aan personen, dieren, natuur, materiaal, voertuigen etc. is Hondenschool Enjoy! op geen enkele wijze aansprakelijk.
 4. Hondenschool Enjoy! is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan de hond van de cursist, de cursist zelf dan wel aan de bij de cursist behorende personen, opgelopen tijdens een les.
 5. Indien de hond van de cursist agressie vertoont naar mensen of andere honden, of dit in het verleden al eens heeft laten zien, dient dit uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden aan de instructeur voordat er aan een activiteit deelgenomen kan worden.
 6. Hondenschool Enjoy! behoudt zich het recht voor om begeleiding om voor haar moverende redenen te beëindigen en of te weigeren.

Overige bepalingen

 1. Wanneer de cursist besluit tijdens de workshop of les te stoppen is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.
 2. Op verzoek dient elke cursist van Hondenschool Enjoy! het EU paspoort van zijn/haar hond(en) te kunnen tonen in verband met een gezondheidsverklaring van de hond(en) en de vereiste entingen.
 3. De door Hondenschool Enjoy! verleende toestemming voor het maken van foto’s, video en filmopnamen tijdens begeleidingen is slechts verleend voor persoonlijk gebruik. Het openbaar maken van dergelijk foto, video of filmmateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming hiervoor van Hondenschool Enjoy! is niet toegestaan.
 4. Lesstof verkregen van onze instructeurs, tijdens de lessen, lezingen, workshops of op andere wijze,  zijn alleen bedoeld voor het trainen van de eigen hond(en) van de cursist. Het is niet toegestaan de geleerde lesstof te gebruiken voor professionele doeleinden (bijvoorbeeld lesgeven aan anderen) tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 5. Hondenschool Enjoy! behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. De cursist zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
 6. Klachten kunnen per mail worden ingedient bij Hondenschool Enjoy. Wij streven ernaar om binnen 72 uur een reactie te geven op uw klacht.
 7. Prijswijzigingen volgen één of twee maal per jaar.

Bij vragen kunt u zich richten tot D.M. Arkeveld, eigenaresse Hondenschool Enjoy!

Copyright DM ter Braak-Arkeveld
Deze algemene voorwaarden gaan in per 20-07-2017